Sloveso tener je ve španělštině jedním z nejdůležitějších a zároveň nejzáludnějších. Není divu, že s ním studenti bojují! Má totiž hned několik významů, které se liší v závislosti na kontextu.

Většinou ho budeme používat v přítomném čase. Tam ale dávejte pozor na správné časování, protože se jedná o nepravidelné sloveso.


Poznámka:

Řadíme ho mezi slovesa BOTA Y SOMBRERO, protože mají nepravidelný tvar v 1. osobě jednotného čísla a taky dochází ke změně kmenové samohlásky u 2. osoby jednotného čísla a 3. osoby jednotného a množného čísla.

Ukázka časování z kartiček, které si můžete pořídit tady.

Tener je v minulém čase jednoduchém také nepravidelné.

Ukázka časování z kartiček, které si můžete pořídit tady.

Kdy sloveso tener použijeme?

 1. Mít (vlastnit)

Toto je pravděpodobně nejznámější význam slovesa tener. Používáme ho k vyjádření vlastnictví:

 • Tengo una gata. Mám kočku.
 • ¿Tienes una hermana? Máš sestru?
 1. Být (dočasný stav)

S tener můžeme také vyjádřit dočasný stav, jako je hlad, žízeň, nebo nemoc:

 • Tengo hambre. Mám hlad.
 • ¿Tienes frío? Je ti zima?
 • Ella tiene fiebre. Ona má horečku.
 1. Muset (povinnost)

Tener se používá i k vyjádření povinnosti:

 • Tengo que ir al médico. Musím jít k doktorovi.
 • ¿Tienes que trabajar hoy? Musíš dnes pracovat?
 1. Konat se (událost)

S tener můžeme také říci, kdy se koná nějaká událost:

 • ¿Cuándo tienes clase? Kdy máš lekci?
 • La fiesta tiene lugar el sábado. Večírek se koná v sobotu.
 1. Držet (fyzický kontakt)

Tener můžeme použít i k vyjádření držení něčeho v ruce:

 • Tengo el libro en la mano. Mám knihu v ruce.
 • ¿Tienes el teléfono? Máš telefon?
 1. Věk

S tener můžeme také říci, kolik je někomu let:

 • ¿Cuántos años tienes? Kolik ti je let?
 • Tengo 33 años. Je mi 33 let.

Vyzkoušejte si cvičení:

1) Přetáhněte fráze na odpovídající obrázek

2) Přetáhněte frázi do správné věty podle kontextu.

Jsem Kristy, lektorka španělštiny, která se narodila v Srbsku a díky mexickým telenovelám se zamilovala do španělštiny. A ta láska trvá dodnes. Vystudovala jsem angličtinu a španělštinu se zaměřením na vzdělání na Technické univerzitě v Liberci a následně španělskou filologii v Olomouci. Zkušenosti jsem získala na studijním pobytu v Granadě, pracovní stáži v jazykové škole v Barceloně a v Las Palmas. Své studenty motivuji, aby se zbavili strachu z mluvení a radovali se z vlastních pokroků a úspěchů.

Váš košík