Sloveso haber, které má v přítomném čase neosobní tvar hay je důležitým prvkem ve španělském jazyce, stejně jako slovesa ser a estar.

V češtině ho přeložíme pomocí 3. osoby: je/jsou, existuje/existují.

Pamatujte si

Nikdy se nepojí s určitým členem nebo vlastním jménem!

Za ním může stát:

neurčitý člen

Hay un libro.

Je jedna (nějaká) kniha.

podstatné jméno bez členu

Hay pan.

Je chleba.

číslovka (určitá-neurčitá)

Hay 3 sillas.

Jsou 3 židle.

Hay muchas sillas.

Je hodně židlí.

Na mém Youtube kanále najdete na toto téma i video. 

POUŽITÍ

1) (ne) Existence, výskyt

En mi pueblo hay un museo.
V mé vesnici je jedno muzeum.

En mi ciudad no hay ningún museo.
V mém městě není žádné muzeum.

2) (ne) Určitý počet

Hay cinco sillas en la cocina.
V kuchyni je pět židel.

Hay mucha gente allí.
Je tam hodně lidí.

3) Neosobní vazba hay que

Hay que lavar los platos.
Je třeba umýt nádobí.

No hay que preocuparse tanto.
Není potřeba se tolik starat.

4) Ustálené fráze

¿Qué hay?
Co je? Co se děje?

¿Qué hay de nuevo?
Co je nového?

Vyzkoušejte si cvičení

Ovládněte dobře slovesa SER, ESTAR a HAY

Chcete se naučit slovesa ser, estar a hay podrobněji? Mám pro vás 2 možností. Můžete se učit z pracovních sešitů, nebo si pořídit videokurz. Oboji pro studenty, kteří preferuji vizuální styl výuky.

Jsem Kristy, lektorka španělštiny, která se narodila v Srbsku a díky mexickým telenovelám se zamilovala do španělštiny. A ta láska trvá dodnes. Vystudovala jsem angličtinu a španělštinu se zaměřením na vzdělání na Technické univerzitě v Liberci a následně španělskou filologii v Olomouci. Zkušenosti jsem získala na studijním pobytu v Granadě, pracovní stáži v jazykové škole v Barceloně a v Las Palmas. Své studenty motivuji, aby se zbavili strachu z mluvení a radovali se z vlastních pokroků a úspěchů.

Váš košík