Tázací zájmena  jsou vždy označená přízvukem, a to jak v přímých a nepřímých otázkách, tak i ve větách zvolacích.

qué
quién
, quiénes

cuál, cuáles
cuánto, cuántos; cuánta, cuántas

Nejčastější tázací zájmeno je qué. Pojí-li se se slovesem, překládáme ho do češtiny jako co.

Qué haces? Co děláš?
Qué significa esto? Co to znamená?

Pojí-li se s podstatným jménem, má význam jaký,- á nebo který,- á.

Qué palabra no entiendes? Jakému slovu nerozumíš?
Qué lenguas hablas? Jakými jazyky mluvíš?

Další zájmena:

Quién/quiénes se používá na otázky ohledně osob. Často se pojí s předložkou, která se dává před zájmenem.

¿Quién vive en esta casa? Kdo žije v tomto domě?
¿Quiénes están allí? Kdo je tam?

¿Con quién vives? S kým žiješ?
¿De quién es ese gato? Čí tamta kočka?

Cuál/cuáles používáme při výběru z určité kategorie. Důležité je vědět, že po něm nenásleduje podstatné jméno. Většinou po něm následuje sloveso ser.

Cuál es tu número de teléfono? Jaké je tvé telefonní číslo?
Cuáles son los monumentos más famosos? Jaké jsou nejznámější památky?

Rozdíl mezi qué + podstatné jméno a cuál/cuáles

Me gusta la falda blanca y la negra. ¿Cuál prefieres? Líbí se mi černá a bílá sukně. Jakou preferuješ?

To znamená, že předtím jsem dostala něco výběr a nyní se můžu rozhodnout pro co chci.

¿Qué prefieres, la falda blanca o la negra? Jakou preferuješ sukni- černou, nebo bílou?  

Zde v příkladu jsme začali s qué + podst. jméno, jelikož jsme předtím nevěděli, co budeme mít na výběr.

 Tengo una pera y una naranja. ¿Cuál prefieres? Mám jednu hrušku a jeden pomeranč. Co si dáš?
¿Qué prefieres, una pera o una naranja? Co si dáš, hrušku, nebo pomeranč?

¿Cuáles quieres? Které z nich chceš?
¿Qué quieres? Co chceš?

Dále zájmeny cuánto/cuánta/cuántos/cuántas vyjadřujeme kvantitu. Vždy se shodují se v rodě a v čísle s podstatným jménem před kterým stojí.

¿Cuánto dinero necesitas? Kolik peněz potřebuješ?
¿Cuánta agua debemos beber al día?
Kolik vody by se mělo pít denně?
¿Cuántos a
ños tienes? Kolik ti je let?
¿Cuántas hermanas tiene Lara?
Kolik sourozenců má Lara?

Váš košík