Časování sloves

Španělská slovesa je možné časovat. Vyjadřují různými způsoby:

 • osobu
 • číslo 
 • způsob
 • čas 
 • rod 

Slovesné osoby

 

Jednotné číslo – singular Množné číslo – plural
1. osoba: yo (já) 4. osoba: nosotros, -as (my)
2. osoba: (ty) 5. osoba: vosotros, as (vy) – tykání v množném čísle)
3. osoba: él (on), ella (ona) usted (vy) – zdvořilé oslovení jedné osoby 6. osoba: ellos (oni), ellas (ony), Ustedes (vy) – zdvořilé oslovení více osob)

Slovesné způsoby

 1. způsob oznamovací (indicativo)
 2. způsob spojovací (subjuntivo)
 3. způsob rozkazovací (imperativo)

 

Slovesné časy ve způsobu oznamovacím

 

 • čas přítomný (presente)
 • čas budoucí (futuro simple)
 • čas předbudoucí  (futuro compuesto)
 • minulý čas jednoduchý  (indefinido)
 • minulý čas složený (pretérito perfecto)
 • imperfektum (imperfecto)
 • předminulý čas (pluscuamperfecto)
 • předminulý čas závislý (pretérito anterior) nepoužívá se, je to knižní tvar!
 • podmiňovací čas jednoduchý (condicional simple)
 • podmiňovací čas složený (condicional compuesto)

Slovesné časy ve způsobu spojovacím 

 

 • subjuntiv přítomného času (presente de subjuntivo)
 • subjuntiv perfekta (pretérito perfecto de subjuntivo)
 • subjuntiv imperfekta  (pretérito imperfecto de subjuntivo)
 • subjuntiv předminulého času (subjuntivo de pluscuamperfecto)

 

 • Další subjuntivy, které se nepoužívají vůbec:
 • jednoduchý subjuntiv budoucího času (futuro imperfecto de subjuntivp)
 • složený subjuntiv budoucího času (futuro perfecto de subjuntivo)

Slovesné tvary

1. infinitiv (infinitivo)

 • jednoduchý (infinitivo)
 • složený (infinitivo compuesto)

2. příčestí (participio)

3. gerundium (gerundio)

 • jednoduchý (gerundio)
 • složený (gerundio compuesto)

Slovesné třídy

 

 1. třída

2.    třída

3.    třída

 • AR
 • ER
 • IR

hablar, bailar

comer, tener

vivir, escribir

 

Rod

 • činný (voz activa)
 • trpný (voz pasiva)

Váš košík