VACACIONES  🌴

Do 19. 4. 2023 si ještě stihnete objednat fyzické produkty, jako sešity či kartičky na časování. Od neděle budu na dovolené ve Španělsku. Mezitím nakoukněte do e-shopu a pořiďte si všechny digitální produkty, které vám pomohou se ve španělštině posunout dál! ✨

Co je správně?
1. José es muy bonito.
2. Juan es mucho bonito.

Pokud jste odpověděli, že první možnost je ta správná, máte pravdu. Proč je tomu tak, to se dozvíte v tomto článku.

MUY

Muy je příslovce. Má neměnný tvar a nikdy nestojí samostatně. Nachází se před přídavným jménem či příslovcem. Do češtiny ho překládáme jako velmi, hodně.
Většinou se dává před přídavným jménem nebo příslovcem, aby ho zdůraznil.

Před přídavným jménem:

Mi hermano es muy alto. Můj bratr je velmi vysoký.
Mis padres son muy inteligentes. Mí rodiče jsou velmi inteligentní.

Před příslovcem:
Yo hablo muy rápido. Mluvím velmi rychle.
Tú hablas inglés muy bien. Mluvíš velmi dobře anglicky.

MUCHO (příslovce)

Mucho může být jak příslovce, tak i přídavné jméno.
Jako příslovce má neměnný tvar a stojí za slovesem, ke kterému se vztahuje. Může stát i samostatně. Do češtiny ho překládáme jako hodně, moc.

Příklady:
Mi marido trabaja mucho. Můj manžel hodně pracuje.
Te quiero mucho. Mám tě moc rád/a.
¿Te gusta tu trabajo? Mucho. Líbí se ti tvá práce? Moc.

Pokud sloveso chceme ještě víc zveličit, použijeme muchísimo.

Mi marido trabaja muchísimo. Můj manžel strašně moc pracuje.
Te quiero muchísimo. Mám tě strašně moc rád/a.

MUCHO/A/OS/AS (přídavné jméno)

 

Mucho jako přídavné jméno stojí před podstatným jménem a mění se podle rodu a čísla: mucho, mucha, muchos, muchas. V překladu znamená hodně, mnoho.

Příklady:
No tengo mucho tiempo libre. Nemám hodně volného času.
Tengo muchos zapatos. Mám hodně bot.
María tiene mucha paciencia conmigo. Marie má se mnou hodně trpělivosti.
Hay que comprar muchas cosas. Je potřeba koupit hodně věcí.

¿Mucho trabajo o trabajo mucho?

Obě věty jsou správné, ale mají trošku jiný význam.

Tengo mucho trabajo. Mám hodně práce.
Mucho jako přídavné jméno, které stojí před podstatným jménem.

Trabajo mucho. Hodně pracuji.
Mucho jako příslovce, které se vztahuje ke slovesu trabajar.

Slovní obraty obsahující slovo MUCHO

Mucho gusto. – Těší mě. (při představování)
Con mucho gusto.Velmi rád/a, s potěšením, s chutí (něco udělat)
Muchas gracias.Díky moc.
Ni con mucho.Ani zdaleka.
No hace mucho (tiempo). Nedávno.

Lze říct MUY MUCHO?

Ano. Španělská královská akademie (Real Academia Española, RAE) to uznává pouze, když se jedná o hovorový význam strašně moc, ukrutně moc. Stejný překlad odpovídá superlativu muchísimo.

Vyzkoušejte si cvičení:

muy a mucho ve španělštině
Váš košík