Otázky jsou velmi důležité, abyste dokázali komunikovat ve španělštině.

Tázací zájmena  a příslovce jsou vždy označená přízvukem, a to jak v přímých a nepřímých otázkách, tak i ve větách zvolacích.

Zde najdete zájmena a příslovce pěkně pohromadě.

otázky ve španělštině

Obrácený otazník ¿

Nezapomínejte, že ve španělštině všechny tázací věty začínají obráceným otazníkem ¿.

Nyní si to probereme podrobněji.

1) ¿CÓMO?  Jak?

CÓMO je tázací příslovce, které v češtině přeložíme jako JAK. Je to tvar, které se nemění ani v rodě ani v čísle a taky ho nelze použít s předložkami!

Otázku ¿Cómo te llamas? (Jak se jmenuješ?) jste se naučili na samém začátku v tomto kurzu.

Když ¿Cómo? stojí samostatně, tak ho řekneme, když něčemu nerozumíme, ve smyslu Co? Cože? Prosím?.

Cómo je zároveň i tázací zájmeno, které odpovídá českému překladu jaký, á, jací, jaké. Pojí se se slovesem ser a ptáme se pouze na kvalitu či vlastnost.

¿Cómo es tu madre? Jaká je tvá matka?
Mi madre es alta y simpática. Má matka je vysoká a sympatická.

2) ¿Qué? – Co?/Jaký?

Qué může stát samostatně a přeložíme ho jako CO.

¿Qué es (esto)? Co je (tohle)?
¿Qué dices? Co říkáš?

Může se taky pojit s podstatným jménem ve významu jaký, á, který, á (jací, jaké, kteří, které).

¿Qué música te gusta?Jakou hudbu máš rád/á?

3) ¿Por Qué?– Proč?

Qué se pojí taky s předložkami, jako například ¿Por qué? Proč?
¿Por qué trabajas mucho? Proč pracuješ hodně?

Por qué vs. porque

Nepleťe si Por qué (proč) a porque (protože)

 

4) ¿Quién? ¿Quiénes?  Kdo?

Quién, quiénes v češtině přeložíme jako KDO. Všimněte si, že španěština má tvar i pro množné číslo quiénes, což znamená, že vyjadřuje i shodu v čísle.

¿Quién es? Kdo to je? Soy yo, Lucía. To jsem já, Lucka.
¿Quiénes son? Kdo to je? Somos nosotros, tus padres. To jsme my, tví rodiče.

Lze ho použít i s předložkami, jako například:
¿Con quién? S kým?
¿De quién? Čí?

¿A quién? Komu?
¿Para quién? Pro koho?

 

5) ¿Dónde?  Kde?

Základní překlad tázacího příslovce dónde je kde.

¿Dónde estás? Kde jsi?

Když se před dónde nachází předložka, překlad je jiný.

¿De dónde eres? Odkud jsi?
¿Adónde vas? Kam jdeš?

6) ¿Cuándo?  Kdy?

Tázací příslovce cuándo znamená kdy. Pozor, když se nejedná o otázku a cuando nemá přízvuk, jedna se o spojku když, až. 

¿Cuándo vienes? Kdy přijdeš?
No sé cuando vengo. Nevím, kdy přijdu.

Odkdy vyjádříme, když přidáme desde před cuándo.

¿Desde cuándo estudias español? Odkdy studuješ španělsky?

7) ¿Cuánto/a? ¿Cuántos/as?   Kolik?

Ve španělštině najdeme tvary pro oba rody a i množné číslo, proto se musí shodovat s podstatným jménem v rodě i čísle.

¿Cuánto cuesta? Kolik to stojí?
¿Cuánto dinero tienes? Kolik peněz máš?
¿Cuánta gente trabaja aquí? Kolik osob tady pracuje?
¿Cuántos hombres amas? Kolik mužů miluješ?
¿Cuántas personas están allí? Kolik osob je tam?

8) ¿Cuál? ¿Cuáles?   Jaký? Který?

Cuál, cuáles se mohou vztahovat k životným i neživotným podstatným jménům.

¿Cuál quieres? Který chceš?
¿Cuáles quieres? Které chceš?

Když ho použijeme se slovesem ser, ptáme se pouze na informaci, nikoli definici, jak je to u spojení qué + podst. jméno. Naopak, cuál, cuáles se nepojí s podstatným jménem.

¿Cuál es la capital de Italia? Jaké je hlavní město Itálie?
¿Qué es el lupus? Co je lupus?

 

Vyzkoušejte, co si pamatujete

Otázky si můžete procvičit i sami. K tomu vám pomůže tento velký set teorie a her. Ideální pro jazykové lektory, kteří chtějí pomoct svým studentům naučit se správně pokládat otázky. Nicméně, pokud jste samouk, zvládnete  to taky. Především protože si tam můžete vytisknout pravidla, která můžete mít vždy po ruce.

Jsem Kristy, lektorka španělštiny, která se narodila v Srbsku a díky mexickým telenovelám se zamilovala do španělštiny. A ta láska trvá dodnes. Vystudovala jsem angličtinu a španělštinu se zaměřením na vzdělání na Technické univerzitě v Liberci a následně španělskou filologii v Olomouci. Zkušenosti jsem získala na studijním pobytu v Granadě, pracovní stáži v jazykové škole v Barceloně a v Las Palmas. Své studenty motivuji, aby se zbavili strachu z mluvení a radovali se z vlastních pokroků a úspěchů.

Váš košík