Umíte kastilsky nebo španělsky? Nebo oba jazyky?

A věděli jste, že kastilština a španělština jsou synonymy? 🙂

Kastilština odkazuje na místo vzniku této lingvistické varianty, která se velmi odchýlila od latiny. Kastilština byla jazykem Kastilie, největšího španělského království, které se během znovudobytí (reconquista) poloostrova rozšiřovalo a postupně vytlačovalo ostatní dialekty hovorové latiny. Z tohoto důvodu vznikl název španělština, aby označil tu odlišnou variantu.

Španělská konstituce považuje název kastilština za oficiální jazyk státu ve vztahu k ostatním úředním jazykům v autonomních oblastech Španělska, jako Katalánsko, Galicie a Baskicko. Avšak Španělská královská akademie (RAE) používá název španělština jako jazyk, kterým mluví více jako 559 miliónů lidí, aby sjednotila a ustálila jazykové zvyklosti, zejména gramatiku, slovní zásobu a pravopis.

Ve světe se také používá více název španělština.

Váš košík