Kdykoliv se učíme novou slovní zásobu, doporučuji se k tomu naučit i důležité fráze.

Ve slovníku většinou najdete pouze dlouhý seznam slovíček. V těch lepších občas i větu, ve které se slovíčko objeví. Mně osobně se líbí, když vím, jaké fráze mi pomohou pospojit si tu slovní zásobu dohromady a vidět vše v kontextu.

Tento článek bude o slovní zásobě týkající se obchodů a institucí ve městě a fráze, které jsous nimi spojené. 

Když jsme v cizím městě a hledáme konkrétní obchod nebo instituci, zeptáme se:

¿Dónde está…..?
Kde se nachází…? 

Taky se můžeme zeptat zdvořile:
Perdón/Disculpe. ¿Dónde está…..?
Promiňte, kde se nachází…?

Příklady:
¿Dónde está el museo?
Kde se nachází muzeum?

¿Dónde está el teatro?
Kde se nachází divadlo?

¿Dónde está la catedral?
Kde se nachází katedrála?

Jelikož se jedná o konkrétní místo, používáme určitý člen – el/la.
Ve městě se nachází jedno muzeum, jedno divadlo, jedna katedrála…

Další příklady, když se může jednat o konkrétní místo:

 • la parada de autobús? – autobusová zastávka
 • la estación de trenes? – vlakové nádraží
 • la plaza Mayor? – velké náměstí
 • la embajada de la República Checa? – velvyslanectví ČR
 • la calle de Cervantes? – ulice Cervantese

Když se ale chceme zeptat na neurčité místo, ptáme se jinak:

¿Hay algún/a …. cerca de aquí?
Je zde poblíž….?

¿Hay algún banco cerca de aquí?
Je zde poblíž (nějaká) banka?

¿Hay algún cajero automático cerca de aquí?
Je zde poblíž (nějaký) bankomat?

¿Hay alguna farmacia cerca de aquí?
Je zde poblíž (nějaká) lékárna?

Taky se v tom městě mohou nacházet dvě muzea. V tom případě buď budeme konkrétní a zeptáme se na muzeum, které nás zajímá: Perdón, ¿dónde está el museo del Prado?, nebo se chceme zeptat, zda je nějaké muzeum poblíž a je nám jedno, které: ¿Hay algún museo cerca de aquí?

Orientace:

V případě, že nemáte příliš dobrý orientační smysl a nemáte data v mobilu, abyste použili Google Maps a zjistili, kde jste, můžete použít následujícící fráze:

¿Dónde estoy ahora?
Kde se nyní nacházím?

¿Cómo puedo llegar a este lugar?
Jak se dostanu na toto místo?

¿Cómo se llama esta calle?
Jak se jmenuje tato ulice?

Estoy perdido/a.
Ztratil/a jsem se.

Někdo nám určitě poradí:


Seguir todo recto.
Pokračovat rovně.

Girar a la derecha.
Zahnout doprava.

Girar a la izquierda.
Zahnout doleva.

Cruzar la calle.
Přejít ulici.

Zmíněná slovesa, která jsem napsala v infinitivu, vám lidé pravděpodobně řeknou rozkazovacím způsobem. Řeknou sigue (pokračuj), gira (zahni), cruza (přejdi) … 

Taky třeba budou specifičtí a poradí vám více.

Například:

 La biblioteca está al lado del banco.
Knihovna se nachází vedle banky.

La farmacia está enfrente de la catedral.
Lékárna se nachází naproti katedrále.

El restaurante está entre el cine y la panadería.
Restaurace se nachází mezi kinem a pekařstvím.

un mapa

 

Další slovní zásoba:

 • la oficina de cambio? – směnárna
 • la oficina de correos? – pošta
 • la oficina de turismo? – turistické centrum
 • el super(mercado)? – supermarket – tržnice
 • el hospital? – nemocnice
 • el cine? – kino

Obchody, které končí na -ía:

 • la policía? – policie
 • la panadería? – pekařství
 • la cafetería? – kavárna
 • la librería? – knihkupectví
 • la carnicería? – řeznictví
 • la floristería? – květinářství

Jako bonus si můžete stáhnout myšlenkovou mapu, která vám pomůže naučit se slovní zásobu o něco snadněji. Především pokud jste vizuální typ. Stačí kliknout na obrázek a dát uložit. 

Na závěr se můžete podívat na krátké video, které jsem natočila, když jsem bydlela v Las Palmas. Původně jsem to natočila jen pro sebe, abych nezapomněla na tu krásu města, ale myslím si, že se vám může taky líbit. 🙂

Váš košík