Ve španělštině jsou slovesa velmi důležitou součástí mluvené a psané formy jazyka. Hodně lidí si myslí, že stačí se naučit slovíčka a komunikovat, ale slovesa jsou mnohem důležitější. Bez nich těžko poskládáte větu, aby dávala smysl. Správné používání sloves je proto klíčové pro efektivní a srozumitelnou komunikaci.

Jak ale začít používat slovesa účinně? Mám pro vás 5 tipů, jak na to. 

1) Poznejte všechny 3 slovesné třídy ve španělštině: slovesa zakončená na -ar, -er, a -ir. Slovesa v každém slovníku najdete právě v infinitivu, což je ten výchozí tvar slovesa, který se používá jako základ pro všechny ostatní tvary slovesa. Například: trabajar (pracovat), beber (pít), escribir (psát).

2) Používejte slovesné vzory, což je skupina sloves, které se chovají podobně v různých časech a způsobech. Naučení se těchto vzorů vám usnadní používání sloves v různých kontextech.

Například pro vzor 1. slovesné třídy na -ar bývá sloveso HABLAR – mluvit
(hablo, hablé, he hablado, hablaba, había hablado, hablaré…),
pro 2. slovesnou třídu COMER – jíst
(como, comí, ha comido, comía, había comido, comeré…)
a pro 3. třídu VIVIR – žít
(vivo, viví, he vivido, vivía, había vivido, viviré..)

Pro slovesa se změnami to bývají slovesa jako PENSAR (myslet), PEDIR (požádat), DORMIR (spát). U nepravidelných sloves najdete především slovesa jako SER (být), ESTAR (být), TENER (mít), HACER (dělat)

3) Prvně se naučte slovesa, která vám poslouží pro každodenní komunikaci. Slovesa se kterými se můžete domluvit v mnoha situacích, například při vyjadřování potřeb a přání, popisu osob, umístění věcí, zeptat se na běžné denní aktivity…

Určitě vám na začátku pomohou slovesa jako SER, ESTAR, QUERER (chtít, mít rád), LEVANTARSE (vstávat), DUCHARSE (sprchovat se)…

Pokud se španělštinou začínáte, plakát se 100 nejdůležitějšími slovesy bude ideální pro vás.

 4. Zapamatujte si velmi dobře koncovky pro každý slovesný čas. Španělština má opravdu hodně časů, ale tím se netrapte. Ne všechny časy se používají a na začátek vám bude stačit umět dobře časovat v přítomném a minulém čase. Pro budoucnost používejte slovesnou vazbu ir a + gerundium.

5. Trénujte a opakujte. Stejně jako u jakéhokoliv jiného jazyka, trénink a opakování jsou klíčové pro zdokonalení vaší schopnosti používat slovesa v španělštině. Pravidelný trénink vždy povede k lepšímu porozumění a efektivnější komunikaci. 

Vyzkoušejte si časování sloves v přítomném čase v tomto mini kvízu:

A taky v minulém čase:

Jak jste spokojení s výsledky? Pokud máte správně vyčasovaná všechna slovesa, moc gratuluji. Pravidelná slovesa zvládáte na jedničku. Přesuňte na složitější časování, a to na nepravidelná slovesa a slovesa se změnami. K tomu ještě napíšu článek.

Časování je má parketa a pro studenty a lektory španělštiny jsem připravila ucelený přehled sloves v přítomném a minulém čase. Kartičky už má přes 400 studentů španělštiny a časování pro ně nepředstavuje už žádný problém. Kdo preferuje, může si všechna cvičení vyzkoušet a tím pádem rychleji zautomatizovat časování v přítomném čase v tomto online kurzu.

kartičky na časování ve španělštině

Jsem Kristy, lektorka španělštiny, která se narodila v Srbsku a díky mexickým telenovelám se zamilovala do španělštiny. A ta láska trvá dodnes. Vystudovala jsem angličtinu a španělštinu se zaměřením na vzdělání na Technické univerzitě v Liberci a následně španělskou filologii v Olomouci. Zkušenosti jsem získala na studijním pobytu v Granadě, pracovní stáži v jazykové škole v Barceloně a v Las Palmas. Své studenty motivuji, aby se zbavili strachu z mluvení a radovali se z vlastních pokroků a úspěchů.

Váš košík