Rod a číslo ve španělštině

 

Proč si myslím, že toto téma potřebuje každý začátečník dobře umět? Protože rod podstatného jména ve španělštině ovlivňuje tvary dalších slov, které se k němu pojí. Když student umí dobře rozeznat mužský a ženský rod, tu hlavní chybu už neudělá.  

Dobrou zprávou je, že ta pravidla nejsou moc složitá. Po přečtení článku, nebo shlédnutí videa, budete mít jasný přehled.

Rod podstatných jmen

Když se bavíme o podstatných jmen ve španělštině,  je dobré vědět, že existují pouze ženský a mužský rod

Španělština na rozdíl od češtiny nemá střední rod. 

Jak poznáme o jaký rod se jedná? Většinou podle koncovky, avšak setkáte se i s výjimkami.

Je velmi důležité, abyste věděli rod podstatného jména, jelikož ovlivňuje tvary dalších slov, které se k němu pojí, a to: 

  1. členu, který stojí před ním, 
  2. přídavného jména, které ho popisuje, 
  3. zájmena, které ho zastupuje… 

Všechny se musí shodovat v rodě a čísle, stejně jako v češtině.

Rod lze často určit podle koncovky:

o – mužský rod

a – ženský rod

e, souhláska = je potřeba se to naučit od samého začátku.

* výjimky

mužský rod ženský rod
– o el perro, el libro la radio, la moto
– a el día, el mapa la silla, la mesa
– e el coche la leche
– souhláska el pan la flor

Většinou pro mužský rod platí, když podstatné jméno končí na:

– or  (výjimka: la flor): el doctor (doktor), el dolor (bolest)
– ma (řeckého původu):  el problema (problém), el programa (program)
– dny v týdnu: el lunes (pondělí), el martes (úterý), el miércoles (středa)

Pro ženský rod:

– ción, sión: la estación (nádraží), la televisión (televize)
– dad, tad: la libertad (svoboda), la ciudad (město)

Množné číslo

 

Množné číslo se tvořím přidáním koncovky -s, když slovo končí na samohlásku (a, o, e).

amiga + s  amigas
libro + s  libros
clase + s  clases

A přidáním koncovky -es, když slovo končí na souhlásku.
 

doctor + es  doctores
televisión + es  televisiones
ciudad + es  ciudades


Když slovo končí na -z, 
dochází pouze ke grafické změně: z se mění na c

 

luz + es  luces
actriz + es actrices

 

Vyzkoušejte si krátká cvičení a otestujte si, co si vše pamatujete:

Váš košík