Podívejte se na videoprezentaci

Osobní zájmena ve španělštině dělíme na tvary podmětové ( pro 1. pád), tvary nepřízvučné (pro 3. a 4. pád) a tvary přízvučné po předložkách.

Zde si ukážeme pouze tvary podmětové.

Tabulka osobních zájmen

Osoba: jednotné číslo
1.       osoba jednotného čísla yo
2.       osoba jednotného čísla ty
3.       osoba jednotného čísla él, ella, ello, usted (Ud., Vd.) on, ona, ono, vy (vykání)

 

Osoba: množné číslo:
1.       osoba množného čísla nosotros, nosotras my
2.       osoba množného čísla vosotros, vosotras vy
3.       osoba množného čísla ellos, ellas, ustedes (Uds., Vds) oni, ony, vy

 

Zkratky Ud., Uds. se většinou čtou jako základní slovo (usted, ustedes) a slouží pro zdvořilé oslovování. Pojí se se slovesem ve 3. osobě jednotného a množného čísla. Všimněte si také druhé formy a to Vd., a Vds, které pochází ještě z latiny a je zkratkou pro vuestra merced, což  je v překladu Vaše milosti. Dneska se můžete setkat s oběma tvary.

Užívání zájmen je stejně jako v češtině, tzn., že osobu poznáme ze slovesného tvaru a tudíž je nemusíme ve větě používat.

Kdy tedy osobní zájmena použijeme? Především pro zdůraznění nebo pro rozlišení ve 3. osobě. Dále pak v následujících situacích:

K identifikaci osob:

  • eres Mario? No, yo soy Juan.
  • Jsi Marek? Ne, já jsem Jan.
  • Cómo se llaman ustedes? Yo María y ella Susana.
  • Jak se jmenujete? Já Marie a ona Zuzana.

K rozlišení osob:

  • María estudia y nosotros trabajamos.
  • Marie studuje a my pracujeme.

Když s něčím souhlasíme či nesouhlasíme:

  • Esta noche he dormido mal. Yo también.
  • Tuhle noc jsem špatně spal. Já také.
  • No tengo dinero. Yo tampoco.
  • Nemám penze. Já taky ne.

Jak je vidět z příkladů, zájmena používáme před slovesem i za slovesem, pořádek slov je volný.

Rozlišujeme ženský a mužský tvar v 1. a 2. osobě množného čísla – nosotros, vosotros pro mužský rod, tvary nosotras, vosotras pro ženský rod.

Dále pak je nutné zdůraznit, že v latinskoamerické variantě španělštiny, na Kanárských ostrovech a v určitých části Andalusie zájmeno vosotros/as se nepoužívá! Místo toho používají ustedes, a to jak pro zdvořilé oslovování, tak pro tykání v množném čísle.

V Argentině a Uruguayi se můžete setkat se zájmenem vos, který nahrazuje 2. osobu jednotného čísla, tudíž zájmeno tú. Doprovází sloveso, které také má zvláštní tvary a to koncovku, která je přízvučná. Př: vos hablás = tú hablas (ty mluvíš)

Zájmeno středního rodu ello může zastupovat více podstatných jmen, nebo se může vztahovat k celé předchozí větě. K tomu napíšu později také článek, protože věc je trošku komplikovanější.

Na závěr chci říct, že ve Španělsku převládá tykání nad vykání, např. studenti si tykají s profesory atd. Na oficiální úrovní je už situace jiná.

Zkuste mini test na zájmena

Váš košík