Dnes pro vás mám fráze, které použijete v hotelu.

  1. Recepční:

¿Me puede mostrar su reserva? Můžete mi ukázat vaši rezervaci?

¿Puede rellenar este formulario? Mohl byste vyplnit tento formulář?

¿Me podría enseñar su DNI/ pasaporte? Mohl byste mi ukázat vaši občanku/pas?

Su habitación tiene el número 32. Váš pokoj má číslo 32.

Aquí está su llave. Zde máte klíč.      

La habitación está en la segunda planta. Pokoj se nachází na druhém poschodí.

Tiene que subir las escaleras o coger el ascensor. Musíte jít po schodech nebo jet výtahem.

  1. Vy jako host hotelu

Tengo una reserva a nombre de xxx. Mám rezervaci na jméno XX.

¿Tienen habitaciones libres? Máte volné pokoje?

Quisiera una habitación para dos noches. Chtěla bych jeden pokoj na dvě noci.

¿Cuánto cuesta una habitación para dos personas? Kolik stojí pokoj pro dvě osoby?

¿Está incluido el desayuno? V ceně je i snídaně?

¿Tiene alguna habitación más barata/grande/limpia/? Nemáte levnější/větší/čistější pokoj?

Me quedaré por 2 días. Zůstanu na dva dny.

¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? Lze platit kreditní kartou?

Slovníček

Poznámky: m- mužský rod; f – ženský rod

algún, alguna                   nějaký,-á ascensor, m.                        výtah
barato,-a                              levný

coger       jet dopravním prostředkem; vzít, chytat, posbírat atd.

desayuno, m.                     snídaně DNI (documento                 průkaz totožnosti
nacional de identidad) m.
enseñar                                ukázat escaleras, f.                         schody
formulario, m.                   formulář grande                                   veliký
habitación, f.                      pokoj limpio,-a                               čistý
–          doble                           dvoulůžkový incluido                                 zahrnutý v ceně
–          individual                jednolůžkový llave, f.                                   klíč
más                                        více mostrar                                 ukázat
pagar                                    zaplatit persona, f.                           osoba
poder                                    moct quedar                                  zůstat
rellenar                                vyplnit reserva, f.                            rezervace
segundo,-a                          druhý

subir                                 (vy)jít, vy(jet) nahoru

tarjeta de crédito, f.       kreditní karta tener                                     mít

 

Váš košík