Pokusila jsem se napsat pár základních frází, které můžete využit na cestu autobusem.

Má první zkušenost s cestováním ve Španělsku byla v Malaze, kde jsem si na autobusovém nádraží chtěla koupit jízdenku do Granady. Byl únor, poledne a já jsem byla šťastná, že jsem přijela na nádraží včas, 15 minut před odjezdem. Našla jsem si i správný autobus, a tak jsem čekala, až přijede řidič a já si koupím jízdenku. Byla jsem chvílemi nervózní, jelikož tam nikdo kromě mě nestal. Neustále jsem koukala na tabuli odjezdů a kontrolovala si, zda stojím před správným autobusem.

Asi 2 minuty před odjezdem začali přicházet lidé. Uf. Ulevilo se mi. Už jsem viděla i řidiče, a tak jsem se jako první cpala do autobusu. Má nacvičená slova byla: “Buenos días, un billete para Granada, por favor”. Řidič se na mě chvíli koukal a ptal se mě, kde teda ten lístek mám? Moc jsem nechápala. Po chvilce mi došlo, že nejsem v Čechách a že si ten lístek musím dojít koupit na přepážce. Kufr jsem měla opravdu velký a dojít s ním na přepážku a zase zpátky k autobusu by mi zabralo dost času, a proto jsem si ho nechala v autobuse a běžela koupit lístek.

Byla otevřená pouze jedna přepážka a přede mnou stáli tři lidé. Přede mnou byl jeden dědeček, který se chtěl vykecávat s paní prodavačkou a já jsem neustálé koukala na hodiny a v hlavě si přemítala nejhorší scénář, že ten autobus odjede s mým kufrem. :/ Pán se za chvilku všiml, že jsem dost nervózní a pustil mě. Už si nepamatuji, zda jsem správně řekla, co jsem měla. Pouze si pamatuji to, že lístek mám a běžím rudá k autobusu. A hele, on tam ještě byl. Čekali na mě. 🙂

Sedím v autobuse šťastná a odjíždím na 5 měsíců na dobrodružství jménem Erasmus.

Pracovník u přepážky:

¿Quiere un billete de ida y vuelta? Chcete zpáteční jízdenku?
El autobús para Barcelona sale cada media hora. Autobus do Barcelony odjíždí každou půl hodinu.
Mire en el tablero de salidas. Koukněte se na tabuli odjezdů.
Los andenes estás todos abajo, en la planta baja. Všechna nástupiště jsou dole, v přízemí.
El autobús para Barcelona sale del andén 6. Autobus do Barcelony odjíždí z nástupiště 6.

Vy, student španělštiny

Perdone. ¿A qué hora sale el próximo autobús para Barcelona? Promiňte, v kolik hodin odjíždí další autobus do Barcelony?
¿Y cuánto cuesta? A kolik stojí?
¿Cuanto cuesta el viaje de Barcelona a Málaga? Kolik stojí cesta z Barcelony do Malagy?
¿Hay descuentos para estudiantes? Jsou slevy pro studenty?
Deme un billete para la cinco de la tarde por favor.  Dejte mi lístek na pátou odpoledne, prosím.
A qué hora llega? V kolik přijíždí?
¿De dónde sale el autobus? Odkud autobus vyjíždí?

V autobuse:

 ¿Perdona, está libre este asiento? Promiňte, je toto sedadlo volné?
¿Le importa si me siento aquí? Vadilo by vám, kdyby si sednul/a tady?
¿Qué parada es esta? Jaká je toto zastávka?
 ¿Podría por favor parar en la próxima parada? Mohl byste prosím zastavit na příští zastávce?
He perdido mi billete.
Ztratil jsem lístek.
Me bajo aquí. Zde vystupuji.

Slovníček

Poznámky: m- mužský rod; f – ženský rod

abajo                                      dole

andén, m.                            nástupiště

aquí                                       zde

billete, m                             jízdenka

  • billete de ida          jednosměrná jízdenka
  • billete de vuelta zpáteční jízdenka

bajarse                                 vystoupit

costar                                    stát peníze

de … a                                   z – do

descuento, m                      sleva

libre                                      volný

llegar                                    přijet, přiletět

mirar                                     koukat

ocupar                                  obsadit, zabrat

parada, f.                             zastávka

parar                                     zastavit

perder                                   ztratit

planta baja, f.                     přízemí

próximo,-a                           další

salir                                       odjet, odletět, vyjít

sentar(se)                            sednout si

Nezapomeňte se podívát na fráze ve španělštině 1: na letišti. 🙂

Váš košík