Den hispánských národů (Día de la Fiesta Nacional de España) je velmi očekávaný státní svátek nejen pro Španělsko, ale také pro ostatní hispánské země. Ačkoliv termín Fiesta Nacional de España je oficiální název od roku 1987, existuje pro to více pojmenování jako například Fiesta de la Hispanidad, Día de la Raza, Día de Colón a další.

Proč zrovna tento den?

12. října je důležitý den, kdy se připomíná objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. Jeho první a nejslavnější cesta začala za úsvitu 3. srpna 1492 z přístavu Palos de la Frontera, ležícího na jihozápadním pobřeží Španělska. Kolumbus, janovský námořník, kterému katoličtí králové Španělska, Isabela Kastilská a Ferdinand Aragonský, umožnili vyplout se třemi loděmi a posádkou 90 mužů, měl vysoký cíl: objevit novou cestu do Indie a stát se guvernérem každého území, které objeví. Zároveň si kladl podmínku získat 10% podíl z veškerého obchodu se zlatem a kořením.

Cesta, s delší zastávkou na Kanárských ostrovech, trvala přes dva měsíce a až 12. října posádka přistála na ostrov, který Kolumbus pojmenoval San Salvador (dnešní Bahamy). Pevně věřil, že se nachází v Indii a místní obyvatele pojmenoval Indiáni. Od tohoto dne začala nová kapitola lidských dějin.

Kolumbus uskutečnil celkem 4 plavby přes Atlantský oceán do Nového světa a jeho mise byla obrátit domorodce na křesťanskou víru, využit je k práci jako otroky a založit nové osady a přístavy. Kolumbus zemřel v roce 1506, aniž by věděl, že objevil pro Evropu nový kontinent.

Zdroj: ČT24

Význam státního svátku

Cílem tohoto svátku je oslava kulturního dědictví španělsky mluvící společnosti, která sdílí nejen stejný jazyk, ale také podobné hodnoty a tradice. Je to zároveň i den, kdy se slaví Nuestra Señora del Pilar, patronka všech hispánských národů a španělské občanské gardy. Z tohoto důvodu je velkou událostí vojenská přehlídka, která se koná v Madridu za přítomnosti královské rodiny, vlády, senátu a důležitých hodnostářů. Nicméně katalánští a baskičtí představitelé se odmítají zúčastnit a vyjadřují k tomu odpor. Proč? Protože podle nich je tento den začátek genocidy původního obyvatelstva Nového světa a je také úzce spojený s frankistickou diktaturou, která ho využívala k velebení své vlády. Pro ostatní obyvatele je to den volna, většinou klidný den, kdy děti nejdou do školy a starší tráví čas doma s rodinou a přáteli.

Kolumbův náhrobek

Kolumbův náhrobek v Seville, který jsem navštívila při Erasmu v roce 2012.

zdroj: El Confidencial

Váš košík