Použití slovesa hay v praxi

Použití slovesa hay v praxi

Sloveso haber, které má v přítomném čase neosobní tvar hay je důležitým prvkem ve španělském jazyce, stejně jako slovesa ser a estar. V češtině ho přeložíme pomocí 3. osoby: je/jsou, existuje/existují. Pamatujte siNikdy se nepojí s určitým členem nebo vlastním jménem!...
Váš košík