pinterest My title page contents

participio

příčestí 

Tvoření příčestí:

tvoří se od infinitivního kmene následujícími koncovkami:

1. třída

2. + 3. třída
-ADO -IDO
HABLAR → HABLADO COMER → COMIDO;     VIVIR → VIVIDO

 

pravidelné tvary se obvykle používají ve složených slovesných časech (minulý čas složený, předminulý, budoucí složený), někdy i jako přídavné jméno

nepravidelné tvary se používají jen jako přídavná jména

u sloves 2. a 3. třídy, jejichž kmen končí na samohlásku -a, -e, -o, má koncovka psaný přízvuk ído:

 

2. třída 3. třída
le-er  → leído o-ír → oído
ca-er  → caído tra-er → traído

Zcela nepravidelná příčestí:

 

abrir  →  ABIERTO poner  → PUESTO
cubrir  → CUBIERTO hacer →  HECHO
decir →  DICHO morir  →  MUERTO
escribir  → ESCRITO ver  →  VISTO
romper  →  ROTO volver  →  VUELTO

Pin It on Pinterest