pinterest My title page contents

pretérito perfecto compuesto

Složený minulý čas

Jak se tvoří?

– skládá se z přítomného času pomocného slovesa HABER + příčestí, které se nemění ani v rodě ani v čísle

1. třída 2. třída 3. třída
HABLAR COMER VIVIR
he hablado he comido he vivido
has hablado has comido has vivido
ha hablado ha comido ha vivido
hemos hablado hemos comido hemos vivido
habéis hablado habéis comido habéis vivido
han hablado han comido han vivido

 

Vyjadřuje:

děje, které ještě zasahují do současnosti (proběhly v časovém období, které mluvčí dosud nepokládá za ukončené.

Časové výrazy:

hoy dnes este año letos
esta mañana dnes ráno este verano letos v létě
esta tarde dnes odpoledne esta primavera letos na jaře
esta noche dnes večer siempre stále, vždy
esta semana tento týden nunca nikdy
ya  už, již todavía no ještě ne
hasta ahora až dosud últimamente v poslední době

 Příklady:

Este verano no hemos tenido tiempo de ir al cine.
Letos v létě jsme neměli čas jít do kina.

Hoy he tenido una cita con María.
Dnes jsem měl/a schůzku s Marií.

Nunca hemos estado en casa de Pedro.
Nikdy jsme nebyli u Pedra doma.

No hemos estado nunca en casa de Pedro.
Nikdy jsme nebyli  u Pedra doma.

 

DVOJITÝ ZÁPOR

Ve španělské větě může být několik záporů, avšak pokud záporné příslovce NUNCA stojí PŘED SLOVESEM, u slovesa již není záporka no. (Nunca hemos estado en casa de Pedro.) Ale pokud NUNCA bude za slovesem, před ním musí být zápor NO. (No hemos estado nunca en casa de Pedro.) 

Dále vyjadřuje:

děje, které skončily, ale svými důsledky zasahují do současnosti

Voy a llegar tarde. He tenido un accidente.
Přijdu pozdě. Měl/a jsem nehodu.

¿Has limpiado el salón?
Uklidil/a jsi obývací pokoj? (tzn. je teď uklizený?)

☐   životní zkušenosti a zážitky
Nunca he probado paella.
Nikdy jsem nejedl/a paellu.

 

Další výrazy:

una vez, dos veces, tres veces…
alguna vez, pocas veces, muchas veces
aún

He visto esta película muchas veces.
Hodněkrát jsem viděl/a tento film.

Aún no he hablado con Sara.
Ještě jsem nemluvil/a se Sárou.

 

Slovosled

 Todavía no, aún se používají v negativních větách a to:

  • Aún před no: Aún no he hablado con María.
  • Todavía no: před složeným časem, po příčestí nebo na konci věty:

 Pilar todavía no ha ido a la escuela. (před příčestím)

Pilar no ha ido todavía a la escuela.  (po příčestí)

Pilar no ha ido a la escuela todavía. (na konci věty)

 

Ya se používá v kladných větách a to:

  • před složeným časem: Ya he visto esta película.
  • po příčestí: He visto ya esta película.
  • na konci věty: He visto esta película ya.

Tento čas se používá převážně ve Španělsku, ne v Latinské Americe. Tam převažuje jednoduchý minulý čas (pretérito indefinido).

Pin It on Pinterest